boules september 2023.jpg

Boules in je Buurt

Vorige week is "Boules in je Buurt Meierijstad" van start gegaan.

Met Boules in je Buurt kunnen inwoners op zeven verschillende locaties door de gemeente meedoen aan een gratis jeu de boules activiteit. De benodigde materialen zijn daar aanwezig en voor een kopje koffie wordt gezorgd.
In de eerste week hadden we op alle locaties een gezellige opkomst en werden al direct nieuwe contacten gelegd. Aansluiten kan altijd, we spelen nog ruim 2 weken. Jeu de boules is een spel dat geschikt is voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Het vereist geen speciale vaardigheden of fysieke fitheid, waardoor iedereen gemakkelijk kan deelnemen.
Via http://www.meierijstadbeweegt.nl/boules-in-je-buurt... zijn alle locaties, data en tijden te vinden.