Gezondere sportkantine

Zwembad De Molen Hey en zwembad De Neul hebben een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere kantines die zijn opgesteld door het voedingscentrum.

We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Zwembad De Molen Hey en zwembad De Neul werken structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren en de resultaten te delen met de directie/het bestuur. 

Daarnaast zijn de terreinen van Zwembad De Molen Hey en zwembad De Neul geheel rookvrij.

Meer informatie over gezonder, duurzamer en veiliger eten