Gezondere sportkantine

De zwembaden van Meierijstad hebben een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers/klanten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de ontmoetingsruimte / sportkantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.
Richtlijnen gezondere kantines

Onze ontmoetingsruimte / sportkantine heeft de volgende basis:

De ontmoetingsruimte / sportkantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan. 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de ontmoetingsruimte minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
Betere keuzes

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.
De ontmoetingsruimte / sportkantine hanteert deze twee uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan voornamelijk betere keuzes
  2. Als we eten of drinken aanbieden bij de horeca, staan daar voornamelijk betere keuzes 

Onze ontmoetingsruimte stimuleert water drinken.
In onze ontmoetingsruimte / sportkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een gratis watertappunt aan, en er zijn flesjes water te koop.

We werken structureel aan een gezonde ontmoetingsruimte / sportkantine.
Ieder jaar brengen wij het aanbod van de ontmoetingsruimte / sportkantine in kaart en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Wij hebben een gezonde ontmoetingsruimte / sportkantine:

  • We hebben de topprestatiebadges behaald
  • We bieden gratis groente, fruit en water aan
  • De aankleding van de ontmoetingsruimte stimuleert om de betere keuze te maken.

De medewerkers van zwembad De Neul en zwembad De Molen Hey zijn actief betrokken bij de gezonde sportkantine, zodat iedereen kan bijdragen aan een gezond sportklimaat.

Rookvrije omgeving.
Het gehele terrein van zwembad de Neul en zwembad De Molen Hey is rookvrij. Medewerkers spreken bezoekers aan, om buiten het terrein te roken.

Alcohol beleid.
We hebben een verantwoord alcoholbeleid wat opgesteld is volgens de ‘Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen’ die zijn opgesteld door NOC*NSF i.s.m. Trimbos, JOGG-Teamfit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen (zoals afgevinkt op de kaarten van JOGG-Teamfit):

  • Naleving Alcoholwet
  • we geven het goede voorbeeld
  • aanbod en zichtbaarheid
  • sfeer en veiligheid
  • beleid

Vanaf 14.00 uur mag er alcohol geschonken worden in de ontmoetingsruimte / sportkantine. Er mag alleen alcohol geschonken worden in de ontmoetingsruimte / sportkantine, in de zwemzaal is alcohol verboden.
Iedereen onder de 25 jaar dient zich te legitimeren en er wordt geen alcohol verkocht onder de 18 jaar. Sterke drank wordt niet verkocht in de ontmoetingsruimte.