Placeholder_image_headers (5).png

Klein budget

Regelingen

In sommige gezinnen zijn niet genoeg financiële middelen. Het Jeugdfonds geeft kinderen (4-17 jaar), de kans om toch te gaan sporten. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkleding of sportattributen tot een bedrag van maximaal € 225,00. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging. Voor een aanvraag neem je contact op met één van de intermediairs van het fonds in Meierijstad.

Aanvraag indienen

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Voorbeelden van een intermediair zijn bijvoorbeeld een juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het sociaal wijkteam. Een overzicht van onze intermediairs vind je op de website van het fonds.

Jeugdfonds

Regeling maatschappelijke participatie