39_header-sportkleding_1.jpg

Informatie voor verenigingen

Sportverenigingen uit Meierijstad doen al jaren waar ze goed in zijn: De inwoner in beweging brengen én houden. Op sportief gebied, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. Voor veel inwoners is de sportvereniging een gezellige ontmoetingsplek en een veilige thuishaven. Verenigingen zijn daarom van maatschappelijke waarde en worden door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd.  Zo kunnen zij werken aan een goede stabiele basis met genoeg vrijwilligers, leden en bijvoorbeeld sociale veiligheid.

Advies op maat

Onze verenigingsadviseur adviseert vrijblijvend de sportverenigingen uit Meierijstad bij vraagstukken en bij het vormgeven van de maatschappelijke ambitie. Sportverenigingen worden uitgedaagd om kansen in de wijk te zien, te creëren en te benutten en adviseert over thema’s als vrijwilligers, leden, sociale veiligheid etc. Advies op maat kan in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld door een één op één gesprek of een gezamenlijk traject van meerdere bijeenkomsten.

Cursussen & Bijeenkomsten

Vitale verenigingen zijn belangrijk. Gemeente Meierijstad biedt samen met landelijke en lokale kennispartners gratis workshops en thema bijeenkomsten aan. Niet alleen voor bestuurders, maar juist ook interessant voor de vrijwilliger! Het actuele aanbod van cursussen en bijeenkomsten is vermeld bij Agenda. Ook cursussen en trainingen op maat zijn mogelijk. 

Informatie over subsidies

Bekijk hieronder de subsidiemogelijkheden voor je stichting of vereniging.

Informatie over subsidies